Photograph by Jon Vidar Strømstad

Forverter i Stavanger/Sandnes området søkes

Five Lovely Zevista Shelties ready for a dogshow.
From left Aria, Sophie, Lotte, Rasmus and Amy.